Prevenció, protecció i conservació del medi ambient en totes les seves activitats.

Declaració Reach-Directiva 1907/2006/ec

La declaració d’intencions i la política de General de Manipulados Plásticos, S. A. és que tots els nostres proveïdors realitzin el preregistre de les substàncies corresponents al compliment del REGLAMENT REACH. GMP garanteix i disposa de la informació necessària a través dels nostres proveïdors per poder facilitar els números de preregistre de les substàncies que ho requereixin.

GMP no accepta substàncies incloses en la llista de Substàncies altament preocupants (SVHC). Tota informació complementària es troba inclosa en les nostres fitxes de dades de seguretat i normatives alimentàries i/o farmacèutiques.

ISO 14.001 declaració

General de Manipulados Plásticos S.A. ha implementat un sistema de gestió ambiental amb l’objectiu de:

  • Complir amb la legislació vigent, aplicable als seus aspectes i impactes ambientals corresponents a la ISO 14001.
  • Acomplir els objectius medi ambientals de l’organització.
Política mediambiental