Invertim els beneficis en nova maquinaria i en tecnologia per poder desenvolupar nous productes.

Certificacions de qualitat

Reglamentacions

  • Declaració de metalls pesats.
  • Declaració GAD (General absence declaration).
  • Declaració d’ absència de Bisfenols (BPA).
  • Declaració TSE/BSE (substàncies d’origen animal).
  • Pharmacopeia Europea.
  • Pharmacopeia Americana (USP), per requeriment exprés del client.
  • Contacte amb aliments.
Política de qualitat