Material especial Pattyn

(envasat automàtic)

Productes especials per les línies d’envasat automàtic PATTYN: Flexim, Razim y Zim.

Si vostès tenen una màquina Pattyn, a GMP trobarà el proveïdor de plàstic ideal per cobrir les seves necessitats. Com part integrant del grup Pattyn hem adaptat les nostres màquines i tecnologia al servei de les línies d’envasat automàtic Pattyn i el resultat és un producte que ofereix al client:

  • Multicapa: Oferim un producte de gran resistència i que permet reduir el gruix del film però que manté les mateixes propietats mecàniques que la monocapa.
  • Minimitzant l’ús d’additius per capa podem reduir el preu de la matèria primera.
  • Més adaptabilitat entre el film, la màquina i el producte, és a dir: es millora la soldadura i el antiblock en la capa interna, l’impacte en la intermèdia i la fricció entre la pinça i el film en la capa externa.
  • Molt bona soldadura.
  • Aprofitament de 100% del material.
  • Es minimitzen les aturades de màquina.

Noves i millors fórmules que augmenten la productivitat de les màquines PATTYN són el resultat d’una estreta col.laboració entre les dues empreses.

PRODUCTES:

bobines de film HDPE/LDPE

APLICACIONS:

Alimentació, farmàcia, semilíquids, tapes/taps metàl·lics i de plástic, material en pols, en gra etc...