Seguretat, salut, prevenció, protecció i conservació de l'entorn en totes les nostres activitats.

Declaració Reach-Directiva 1907/2006/ec

La declaració d’intencions i la política de General de Manipulados Plásticos, S. A. és que tots els nostres proveïdors realitzin el preregistre de les substàncies corresponents al compliment del REGLAMENT REACH. GMP garanteix i disposa de la informació necessària a través dels nostres proveïdors per poder facilitar els números de preregistre de les substàncies que ho requereixin.

GMP no accepta substàncies incloses en la llista de Substàncies altament preocupants (SVHC). Tota informació complementària es troba inclosa en les nostres fitxes de dades de seguretat i normatives alimentàries i/o farmacèutiques.

ISO 14.001 declaració

General de Manipulados Plásticos S.A. ha implementat un sistema de gestió ambiental amb l’objectiu de:

  • Complir amb la legislació vigent, aplicable als seus aspectes i impactes ambientals corresponents a la ISO 14001.
  • Acomplir els objectius medi ambientals de l’organització.
Política mediambiental

ISO 45.001 declaració

General de Manipulados Plásticos S.A. té implementat un sistema de gestió en seguretat i salut laboral amb l'objectiu de:

  • Complir amb la legislació vigent i tots els aspectes corresponents a la ISO 45001.
  • Acomplir els objectius en seguretat i salut laboral de l'organització.
Política de seguretat i salut

Responsabilitat social: GMP és membre de Sedex